Automatiskt brandlarm. Simrishamn, Strandvägen.

Fip-befälet i Simrishamn larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga.