Automatiskt brandlarm. Simrishamn, Sjukhusvägen.

Station Simrishamn och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.