Automatiskt brandlarm. Simrishamn, Rektorsgatan. Vårdboende Joneberg Plaza.

Befälet i Simrishamn larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.