Automatiskt brandlarm. Simrishamn, Lillevångshemmet.

Befälet larmas till Lillevångshemmet på automatiskt brandlarm, ingen brand. Larmet löst utan synbar anledning. Anläggningsskötare på plats och kommer undersöka vidare.