Automatiskt brandlarm. simrishamn, Backgatan. Korsavadskolan.

Befälet i Simrishamn larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst vid laboration.