Automatiskt brandlarm. simrishamn, Backgatan. Korsavadskolan.

Station Simrishamn larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av intryckt larmknapp.