Automatiskt brandlarm. Simrishamn

Befälet i Simrishamn åker till korsavadshallen på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning tillsammans med anläggningsskötare.