Automatiskt brandlarm Simrishamn

Befälet i Simrishamn till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Anläggningsskötare på plats. Kontroll och återställning. Tekniker kontaktad för åtgärd under veckan.