Automatiskt brandlarm Simrishamn

Befälet i Simrishamn åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning.