Automatiskt brandlarm Sankt Olof

Station Brösarp larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av rök från värmepanna, ingen brand. Kontroll och återställning. Överlämnande till fastighetsskötare.