Automatiskt brandlarm Sankt Olof

Station Brösarp åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll, information och återställning.