Automatiskt brandlarm Sandbäcksskolan Sjöbo

Befälet i Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats byter detektorn.