Automatiskt brandlarm Sandbäcksskolan Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synlig anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare och fastighetsägare på plats för att vidtaga åtgärder.