Automatiskt brandlarm – Sandåkravägen Sjöbo

Ingen brand. Orsak matlagning. Öppnar upp och ventilerar. Anläggningsägare till plats och övertar ärendet.