Automatiskt brandlarm – Såggatan Sjöbo

Befälet Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställer larmet.