Automatiskt brandlarm Rosenlund Lövestad

Station Lövestad larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats.