Automatiskt brandlarm – Returvägen Sjöbo

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand- Återställning av larmet.