Automatiskt brandlarm Räfsans förskola Glemmingebro

Station Ystad larmas till ett automatlarm som utlöst utan synbar anledning. Detektorn i ett soprum har troligen löst på grund av fukt i utrymmet. Anläggningsskötare kontaktas.