Automatiskt brandlarm Polenterminalen

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll information och återställning.