Automatiskt brandlarm Polenterminalen

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Kontakt med fastighetsägare för åtgärd.