Automatiskt brandlarm – Planteringsgatan Sjöbo

Ingen brand. Återställer larmet.Lämnar över ärendet till anläggningsskötare.