Automatiskt brandlarm – Planteringsgatan Sjöbo

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.