Automatiskt brandlarm – Petrigatan Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Orsak visar sig vara torrkokning. Räddningstjänsten ventilerar lägenheten.