Automatiskt brandlarm Pernilla

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning samt information till fastighetsägare.