Automatiskt brandlarm Parkskolan

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Detektorn kopplas bort och servicetekniker meddelas som åtgärdar felet under förmiddagen.