Automatiskt brandlarm Parkskolan Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Efter kontroller kopplas den felande detektorn bort för att åtgärdas kommande vardag. Återställning av anläggningen och information till fastighetsägare.