Automatiskt brandlarm Österportskolan Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Kontakt med servicetekniker.