Automatiskt brandlarm Österlenmejeriet Lunnarp

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av ånga. Kontroll och återställning.