Automatiskt brandlarm Österlengymnasiet Simrishamn

Befälet i Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av spray. Kontroll och återställning. Information till personalen.