Automatiskt brandlarm Österlengymnasiet Simrishamn

Befälet i Simrishamn åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av en vattenläcka. Fastighetsskötare på plats övertar ärendet.