Automatiskt brandlarm – Österleden Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand.Orsak är rök i detektor efter grillning. Återställning av larmet.