Automatiskt brandlarm – Österleden Ystad

station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.