Automatiskt brandlarm – Östergatan Sjöbo

Ingen brand. Oklar orsak till att larmet utlöst. Anläggningsägare kontaktad.