Automatiskt brandlarm Nygatan Tomelilla

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Överlämnar till anläggningsskötare.