Automatiskt brandlarm Nybrostrand

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll, återställning och kontakt med fastighetsägare och servicetekniker.