Automatiskt brandlarm. Nybrostrand, Nattviolsvägen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst vid servicearbete.