Automatiskt brandlarm – Nybrostrand

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Kontroll och överlämnande till anläggningsskötare.