Automatiskt brandlarm Norreportskolan Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning efter det att detektorn kopplats bort. Information till servicetekniker.