Automatiskt brandlarm Norreportskolan Ystad

Station Ystad åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av intryckt larmknapp. Kontroll och återställning. Händelsen kommer att polisanmälas.