Automatiskt brandlarm – Norra Zinkgatan Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Vid framkomst visar det sig va en mindre brand i tvättmaskin. Branden släcks och rökventilering av lokalen påbörjas.