Automatiskt brandlarm Nektarinen Ystad

Yttre befäl larmas på låg prio till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Verksamheten har problem med återställning av larmet så räddningstjänsten kontrollerar och ser till att anläggningen återgår till normal drift.