Automatiskt brandlarm Nedraby

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av damm i samband med lossning av en lastbil. Kontroll och återställning.