Automatiskt brandlarm – Moriabacken Kivik

Station Brösarp åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställer larmet.