Automatiskt brandlarm – Möllevångsgatan Simrishamn

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.