Automatiskt brandlarm Mariedals Gård Hammenhög

Station Borrby och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning. Samtal med fastighetsägaren om förebyggande åtgärder för att förhindra liknande larm.