Automatiskt brandlarm – Mariedal Borrby

Station Borrby/Löderup åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.