Automatiskt brandlarm – -Malmövägen Gärsnäs.

Ingen brand på objektet.Anläggningsägare till plats och övertar ärendet.