Automatiskt brandlarm Malenagymnasiet Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av avgaser från en lastmaskin. Kontroll och återställning.