Automatiskt brandlarm. Lunnarp.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av damm från produktionen.