Automatiskt brandlarm Lunnarp

Station Tomelilla åker till Lunnarp automatiskt brandlarm ingen brand. Återställning av larm.